access_time 2016-02-04 label arkiv
Elsäkerhet och våra produkter

Elsäkerhet och våra produkter

Det har stått en hel dei i pressen på sistone om att väldigt många av de LED-produkter som säljs på marknaden inte uppfyller kraven från Elsäkerhetsverket med avseende på produktsäkerhet.

Vi har valt att enbart arbeta med svenska distributörer som säkerställer att alla de produkter vi säljer också har en dokumentation som styrker att de uppfyller de krav som ställs. Många som säljer LED-belysning har valt att själva importera från lågkostnadsländer och även om komponenterna många gånger är liknande saknas dokumentation som styrker att produkterna är godkända.För alla produkter vi säljer i butiken gäller

  • CE-märkta, vilket innebär att de uppfyller baskraven för att få säljas och användas inom EU.
  • Skyddade mot elchock
  • Stör inte annan elektronisk utrustning med elektromagnetiska fält EMC
  • Skyddade mot elbrand LVD

EG-direktiven ställer ytterligare krav som vi uppfyller enligt följande

  • CE-märkta: Ja
  • Identifiering via typnummer: På produkten där det ryms, annars alltid på förpackningen
  • Namn och adress till tillverkare eller säljrepresentant: Etikett på förpackningen visar att den är köpt hos oss samt en referens till tillverkaren
  • Märkspänning, effekt, om den går att dimma: Alltid på förpackningen men ibland även på lampan

Läs mer

Dela