Hur vi hanterar personuppgifter hos pålyset.se

Hur vi hanterar personuppgifter hos pålyset.se

I vår policy för hur vi hanterar personuppgifter följer vi dels lagen och GDPR. Vi kommunicerar inte med dig annat än det som är nödvändigt för att genomföra köp hos oss med en god köpupplevelse samt bedriva kundtjänst som ger nöjda kunder. Du kan också själv välja att ta del av vår markadsföring via e-post, men det väljer du själv. Så här ser vår policy kring personuppgifter ut. 


Om personuppgiftspolicyn


Denna policy beskriver hur Jolix AB, orgnr 556991-4798, Ugglegatan 9, 96173 Boden, kundtjanst@palyset.se lagrar, behandlar, samlar in, lämnar ut och använder dina personuppgifter. Företaget bakom butiken pålyset.se heter Jolix AB och kommer benämnas som "vi" i policyn nedan. Det är Jolix AB som är personuppgiftsansvarig för att hantera dina uppgifter.

Policyn gäller när du besöker oss på nätet, handlar av oss via nätbutiken, e-post eller telefon, ställer frågor till oss, hanterar returer, reklamationer och garantiärenden.

Med denna policy vill vi att du känner dig trygg med att vi behandlar dina personuppgifter enligt gällande lagstiftning kring hur man hanterar personuppgifter.

När behandlar vi dina personuppgifter?

Vi behöver behandla dina personuppgifter för att du ska kunna besöka vår webbplats, handla produkter eller tjänster hos oss, komma i kontakt med oss för frågor och support, eller prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Informationen vi samlar in om dig vid köp behöver vi för att kunna ingå i avtal med dig om ett köp eller förbeställning så att vi kan hålla vårt åtagande mot dig.

Vi samlar också in och uppdaterar uppgifter om dig via en tredjepartstjänst för adressuppdatering vid köp.

Vilka personuppgifter lagrar vi om dig?

De uppgifter vi lagrar om dig är lite beroende på i vilket sammanhang du interagerar med oss, men som mest lagrar vi dessa uppgifter om dig som person.

• Kundnummer
• Personnummer/organisationsnummer om du väljer att betala med faktura
• Namn
• Adress
• Mobilnummer
• E-postadress
• Betalningsuppgifter
• Fraktuppgifter
• IP-adress

Rättsliga grunder till att lagra dina personuppgifter


För att kunna leverera order, hantera köp och garantiärenden sparar vi uppgifter om dig i vårt kundregister.

• Kundnummer
• Personnummer/organisationsnummer om du betalar med faktura
• Namn
• Adress
• Mobilnummer
• E-postadress
• Det du köpt av oss och ordernummer
• IP-adress

Lagringstid: 36 månader efter att du köpte något av oss.
Rättslig grund: Ordervillkoren

Till vår bokföring kräver bokföringslagen att vi lagrar dessa uppgifter om dig som kund

• Kundnummer, namn, adress, e-post, mobilnummer
• Det du handlat av oss i form av orderinformation

Lagringstid: För närvarande 7 år, vilket är det lagen kräver
Rättslig grund: Bokföringslagen

Till vår marknadsföring till dig behöver vi spara några uppgifter för att ge dig så relevanta erbjudanden som möjligt. Dessa uppgifter är:

• E-postadress
• Geografisk information

Lagringstid: 24 månader efter att du köpte något av oss eller lämnade dina uppgifter till oss
Rättslig grund: Intresseavvägning

För att kunna ge support eller svara på frågor lagrar vi några uppgifter om dig, där några av dem är frivilliga att lämna ifrån sig.

• Namn (frivilligt)
• E-postadress
• Telefonnummer (frivilligt)
• Ordernummer (frivilligt)

Lagringstid: 24 månader efter det att du kontaktade oss
Rättslig grund: Intresseavvägning

Varför behandlar vi dina personuppgifter?


Vi behöver ha dina personuppgifter för att kunna ingå avtal med dig om att leverera produkter eller tjänster, fakturering, betalning och kundtjänst. Vi behöver dem också för att kunna nå ut till dig med marknadsföring på webben eller via nyhetsbrev om du aktivt valt att ta del av vårt nyhetsbrev. Vi behöver dem också för att kunna följa lagstiftning för bland annat bokföringslagen, konsumentköplagen och distanshandelslagen.


Hur vi skyddar dina uppgifter

När du lämnar dina personuppgifter till oss kan du vara säker på att vi hanterar dessa på ett säkert sätt.

• Ingen obehörig kommer åt dina personuppgifter hos oss
• Vi säljer inte eller lämnar ut dina uppgifter till andra personer eller företag
• Vi lagrar dina personuppgifter på ett säkert sätt och skyddar dem så att ingen obehörig får åtkomst till dem.

Dina rättigheter


Du har rätt att få dina vi lagrar om dig rättade eller borttagna. I vissa fall kan vi inte ta bort dina uppgifter direkt, då det finns lagstiftning kring bokföring och skatter som kan hindra oss, men vi kommer i dessa fall avsluta all behandling av dina uppgifter som inte är kopplat till bokföring och skatter.

Du har rätt att få ett besked om vilka personuppgifter vi lagrar om dig och hur vi behandlar dessa, ett registerutdrag. Det kan du få efter att skriftligen skickat en ansökan till oss som du undertecknat.

Du har rätt att invända mot de fall där vi gör personuppgiftsbehandling med stöd av intresseavvägning. Om du vill att vi upphör med detta kommer vi göra det om det inte finns skäl som hindrar det som t.ex. lagar kring skatter och bokföring.

Du har rätt till dataportabilitet. Det innebär att du kan begära uppgifter av oss i ett strukturerat format som sedan kan vidareförmedlas till en annan personuppgiftansvarig. För att vi ska kunna ta ut dessa uppgifter behöver vi en undertecknad ansökan av dig som brev till oss innan vi kan påbörja ett sådant utdrag av data.

Om vi använder dina personuppgifter vid marknadsföring har du möjlighet att kontakta oss för att be oss sluta använda dina uppgifter i marknadsföringssyfte. I vårt nyhetsbrev, som man aktivt måste ge sitt medgivande till för att prenumerera på, finns det alltid en länk till att sluta prenumerera (unsubscribe).

Vill du ansöka om något av de ovanstående hos oss kan du då vända dig till oss via vår adress:

Jolix AB
Ugglegatan 9
96173 BODEN

Du har rätt att skicka eventuella klagomål kring behandlingen av dina personuppgifter hos oss till Datainspektionen. Det är Datainspektionen som övervakar tillämpningen av lagstiftningen kring behandling av personuppgifter. Det är dit du vänder dig om du anser att ett företag hanterar personuppgifter felaktigt. Vi ser dock helst att du kontaktar oss i första hand om klagomålet gäller hur vi behandlar dina uppgifter.

Ändringar i vår integritetspolicy

Vi har alltid den senaste versionen av vår integritetspolicy tillgänglig via nätbutiken. Om vi skulle göra några betydande förändringar som påverkar dig kommer vi kontakta dig via e-post och informera om dessa ändringar. I de fall det handlar om ändringar som inte påverkar dig kommer dessa bara upp