Vi hjälper dig att reparera dina trasiga armaturer i butiken i Boden i mån av tid. Detta gör vi mellan februari och slutet på september.

Reparationsuppdrag

Vi gör reparation av armaturer i mån av tid och om det finns förutsättningar att göra en elsäker reparation av armaturen. Det innebär att vi gör reparationer mellan februari och slutet av september. Under högsäsong har vi väldigt mycket att göra och kan bara hjälpa till med enklare reparationer. 

Typiska uppdrag vi hjälper till med:

  • Byta ut sladden mot en ny sladd
  • Byta ut strömbrytaren mot en ny strömbrytare
  • Byta ut lampsockeln
  • Dra om elen

Arbetet med reparation kostar 100kr per påbörjad 10 minuter och de flesta reparationer tar 20-40 minuter. När vi tittar på armaturen och bedömer om den går att repareras på ett sätt så att den blir elsäker gör vi en kostnadsuppskattning över vad det kommer att kosta.