2024-02-11 00:00
Fredrik Gustavsson

LED-lampor har revolutionerat belysningsindustrin med sina många fördelar, inklusive energieffektivitet och lång livslängd. Trots detta finns det vissa nackdelar att ta hänsyn till. Låt oss utforska några av dem.

Priset för en lampa som håller länge

Trots att priset på LED-lampor har minskat dramatiskt under de senaste åren, är den initiala kostnaden fortfarande högre jämfört med traditionella glödlampor eller kompaktlysrör. Detta kan vara avskräckande för vissa konsumenter, även om besparingen på energi och lång livslängd på lång sikt kan uppväga detta.

Färgåtergivning

Även om LED-lampor har förbättrats avsevärt när det gäller färgåtergivning, kan vissa modeller fortfarande ge ifrån sig ett kallare ljus som inte är lika varmt eller naturligt som traditionella glödlampor. Detta kan påverka atmosfären i ett rum och hur objekt uppfattas visuellt. Man använder ett färgåtergivningstal Ra för att ange hur väl en ljuskälla kan återge färger där 100 är perfekt och 80 är acceptabelt. De flesta LED-lampor ligger i området kring Ra 80. Vid Ra 90 är det ganska bra. Halogenlampor har en färgåtergivning på 100. 

Elektroniskt avfall

LED-lampor innehåller elektroniska komponenter och metaller som kräver speciell återvinning. Om de inte tas om hand på rätt sätt kan de utgöra en risk för miljön på grund av utsläpp av skadliga ämnen. Det är därför extra viktigt att LED-lampor när de slutat fungera lämnas till återvinning. Det finns ett direktiv som heter RoHS vilket står för Reduction of Hazardous Substances som alla LED-lampor behöver följa som rör främst vilka elektriska komponenter som används, det finns även REACH som fokuserar med på den kemiska sammansättningen. LED-lampor man köper inom EU av en importör som har koll på alla villkor har skyldigheter att säkerställa att produkterna uppfyller kraven, men om man själv köper produkter finns stor risk att man importerar sådant som inte uppfyller kraven.

Känslighet mot värme

LED-lampor är känsliga för värme och överhettning kan påverka deras prestanda och livslängd. Det är viktigt att använda LED-lampor i välventilerade områden och undvika att placera dem i närheten av värmeutsläppande apparater. Det går heller inte att använda en LED-lampa i ugnen. Ska man använda LED i bastu får den inte vara placerad högt upp och här får man ofta välja någon form av fiberoptik.

Flimmer och bländning

Vissa LED-lampor kan orsaka flimmer eller bländning, särskilt när de används med dimmerfunktioner eller i felaktiga armaturer. Detta kan vara obehagligt för vissa människor och påverka deras synkomfort. Om man utsätts för flimmer kan man må dåligt, få huvudvärk och illamående. 

Alla sorter finns inte som LED-lampa

Det finns väldigt många olika LED-lampor, men verkligen inte lika många former och socklar som för glödlampor, kompaktlysrör och lysrör. Här är man hänvisad till de traditionella ljuskällorna. Detta gäller nu särskilt vissa typer av kompaktlysrör. Då underlaget för att skapa ljuskällor för dessa typer av armaturer är för litet får man i stället byta hela armaturen vilket kan tyckas tråkigt, men om alternativet är att köpa en dålig LED-lampa kan det ändå bli bättre i längden att ersätta den armatur till vilken det inte finns ett alternativ med LED.

Ska man ändå köpa LED-lampor?

Trots dessa nackdelar är det viktigt att komma ihåg att LED-tekniken ständigt utvecklas och förbättras. Genom att vara medveten om dessa faktorer och välja rätt LED-lampor för dina behov kan du dra nytta av deras många fördelar samtidigt som du minskar deras potentiella nackdelar. Med rätt val är LED-lampor fortfarande ett utmärkt alternativ för energieffektiv och hållbar belysning i ditt hem eller företag.

Andra typer av ljuskällor som inte är lika energieffektiva är under utfasning och man får inte längre nytillverka många av de äldre typerna av ljuskällor. Denna utfasning har pågått under lång tid och började med glödlampor som var starkare än 75W, sedan februari 2023 har det på riktigt börjat märkas att det inte längre är lika enkelt att få tag i ljuskällor med andra tekniker än LED.

Taggar: led-lampor , fakta